Sesavas pamatskolas skolotāju un darbinieku saraksts 2023./2024. māc.g.

Skolas administrācija

Ināra Nikolajeva - skolas direktore

Elga Kostika - direktores vietniece izglītības jomā, krievu valodas skolotāja, 7.klases audzinātāja

Skolotāji

Lāsma Tomsone-– sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja

 Juris Ozols -sākumskolas skolotājs, 2.  klases audzinātājs,dizains un tehnoloģijas, dabas zinību skolotājs, karjeras konsultants

Baiba Pudze-Lode  – sākumskolas skolotāja, 4. klases audzinātāja, vācu valodas, datorikas skolotāja
Vilnis Eliņš  -   3.  klases audzinātājs, datorikas skolotājs, laborants

 Dace Lazdiņa - sākumskolas skolotāja,  vizuālās mākslas skolotāja, angļu valodas skolotāja

 Zanda Znotiņa-Kazinovska -  latviešu valodas un literatūras skolotāja,teātra mākslas skolotāja, 5.-6.. klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja

 Dina Šnēberga -  matemātikas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja 5.-8.kl.
Inga  Knope -   sporta skolotāja, 8.klases audzinātāja

Inga Čerņavska- 9.klases audzinātāja, angļu valodas, sociālo zinību,vēstures, dizains un tehnoloģijas skolotāja

 Diāna Klovāne - pirmsskolas skolotāja

 Laura Reisa- bioloģijas skolotāja

 Gaitis  Grūtups- ģeogrāfijas skolotājs,  

Aiva Ozoliņa - sociālo zinību skolotāja, bibliotekāre   

Sintija Blūdža - pirmsskolas metodiķe

Inese Tetērina  - pirmsskolas skolotāja

Agnese Smagure  -  pirmsskolas skolotāja

 Signe Maldžus  -pedagoga palīgs

Gundega Kaulene- intrešu izglītības skolotāja

Atbalsta personāla komanda

Sarmīte Rutka - logopēds
Gunta Kupča - medicīnas māsa

Skolas tehniskie darbinieki
Velga  Rozenberga -  pirmsskola

Ilgvars Ričiks -   tehniskais strādnieks
Jaņina Muižniece -   skolotāja palīgs

Eva Ruska - skolotāja palīgs
Evija Janšauska- skolas dežurante
Ināra  Rence - skolotāja palīgs

Iraida  Rozentāle - skolas tehniskais darbinieks

Maija  Tace - skolas tehniskais darbinieks
Laura Beķere -  lietvede